Měsíční dřevo

Slovy "měsíční dřevo" se označuje dřevo sklizené v zimním období ve vhodné dny s ohledem na fázi měsíce. K naší farmě patří i několik hektarů lesa, ve kterém se snažíme hospodařit přírodě blízkým způsobem. Snažíme se o vytvoření různověkého porostu s co nejpestřejším zastoupením různých druhů dřevin včetně keřového podrostu, ponecháváme stojící souše jako útočiště pro hmyz a příležitost k vytváření hnízdních dutin pro ptáky, pokud to je jen trochu možné preferujeme přirozené samozalesňovací procesy, ale také dosazujeme druhy dřevin které se u nás kvůli přemnožení zvěře samy množit nemohou, jako například jedle. Dřevo sklízíme probírkou a jen v omezeném množství cca 1 až 2 m3 na hektar. Každoročně tak můžeme vytěžit přibližně 5 až 10 m3 dřeva. Vážným zájemcům o menší množství dřeva sklizeného ve vhodný termín a vhodným postupem nabízíme možnost vybrat si u nás v lese strom který vám následně ve správném termínu porazíme, necháme na místě doschnout, odvětvíme a připravíme k odvozu, případně odvezeme na pilu. V lese máme smrk, borovici, osiku a akát v tloušťce nad 40 cm.